Maritim frågesport och Lighthouse i Almedalen

Vilken roll spelar sjöfarten för samhället? Hur bidrar sjöfarten till en hållbar framtid? Och hur många rätt får du i den maritima frågesporten?


Maritim frågesport

 

Vad vet du om sjöfart och den maritima sektorn?
Svara på frågorna och ta chansen att vinna fina kryssningar från Viking Line och Stena Line.

 


Hur många procent av världens utrikeshandel går via sjöfart?

90 procent

70 procent

50 procent


I Sverige finns ett maritimt kompetenscenter som jobbar för en hållbar sjöfart. Vad heter det?

Lighthouse

Sjöfartsklustret

MariSweden


Stena Germanica är inte bara en av världens största färjor, det är också världens första färja som drivs på...?

Metanol

Flytande naturgas (LNG)

Elektricitet

Etanol


Sjöfarten dominerar utrikes transporter medan tunga lastbilar dominerar inrikes transporter. Men vad är det som fraktas mest av allt, om man räknar alla transportslag?

Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske

Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

Kol, råolja och naturgas

Malm och andra produkter från utvinning


Byssan, spygatt, pållare, klys, skott... det finns många märkliga ord inom sjöfarten. Vilket av följande har INTE med sjöfart att göra?

Kattrygg

Poopen

Valsalvamanöver

Dykdalb


Vilket sjöfartsland får det högsta betyget för sitt sjösäkerhets- och miljöarbete?

Finland

Storbrittanien

Sverige


Varje år reser över 6 miljoner människor med Viking Line över Östersjön. Ett av deras fartyg är prisbelönt för sina klimatsmarta lösningar. Vad heter det?

Viking Cinderella

Viking XPRS

Gabriella

Viking Grace


En förutsättning för en hållbar framtid är klimatneutrala transporter. Till vilket år ska Sverige senast ha en fossilfri fordonsflotta?

2020

2030

2040

2050


Av statens 34 miljarder i forskningsanslag är idag 55 miljoner kronor i forskningsmedel riktade direkt till sjöfarten, hur mycket behövs egentligen för att göra skillnad?

60 miljoner kronor

100 miljoner kronor

250 miljoner kronor

500 miljoner kronor

 
 
 

Om frågesporten inte syns, testa att tävla via denna länk


Läs nedan om de maritima scenerna i Almedalen.

Maritima Mötesplatsen
Den Maritima Mötesplatsen arrangeras av Sjöfartsforum i samarbete med Lighthouse och sjöfartens olika branschorganisationer. Tillsammans arrangeras fyra gemensamma seminarier med ett särskilt tema varje dag mellan 11.00 och 13.00: 

Måndag 4 juli:
Konkurrensneutrala trafikavgifter

Tisdag 5 juli:
Kryssning, färjor och besöksnäring

Onsdag 6 juli:
Handel och samhällets försörjning

Torsdag 7 juli:
Sjöfartens miljöpåverkan

Hela programmet hittar du här.

tisdagen klockan 15:00 har vi dessutom vårt eget seminarium Smarta fartyg – svensk sjöfarts möjlighet till en ljusare framtid? som utgår från Lighthouse nya förstudie.

 

Sjöfartsgaraget

I Garaget, mitt emot Almedalsparken, är det söndag till torsdag en utställning om sjöfarten och den maritima sektorn. Dessutom utfrågningar av undomspolitiker och miniseminarier.

Måndag 4 juli: 
09:30-10:00 Sjöfarten som en del av samhällets hållbara tillväxt?
16:00-16:50 Ungdomspolitikerutfrågning: Hållbara transporter – peka med hela handen?  

Tisdag 5 juli:
09:30-10:00 Miljöväg(g)en? - Sjöfartens del i nationella och internationella miljö- och klimatmål
16:00-16:50 Ungdomspolitikerutfrågning: Hållbara transporter – peka med hela handen? '

Onsdag 6 juli:
09:30-10:00 Frukostmingel och lansering av Lighthouse postdoktorprogram
16:00-16:50 Ungdomspolitikerutfrågning: Hållbara transporter – peka med hela handen?