Almedalen video - Lighthouse postdoktor, unik satsning på maritim forskning

Nu tar Lighthouse nästa stora steg för en hållbar framtid och lanserar ett unikt postdoktorprogram där industri, samhälle och akademi möts för att främja forskning, utveckling och innovation.

  • Åsa Burman, verksamhetschef, Lighthouse
  • Fredrik Hörstedt, vice-rektor, Chalmers
  • Harry Robertsson, teknisk direktör, Stena teknik
  • Thomas Strand (S), utbildningsutskottet