Hur löser vi kompetensbristen inom sjöfartsbranschen?

Sjöfartsbranschen står inför stora utmaningar vad gäller den framtida kompetensförsörjningen. Efter ett antal år av vikande söktryck till sjöfartsutbildningarna ses en försiktig uppgång i antal sökande. Hur ska de bli ännu fler? Infrastrukturministern, Sjöfartsverkets Generaldirektör och Arbetsförmedlingens Överdirektör är några som ska försöka svara på frågan. Lighthouse streamar seminariet som börjar 10.00 på onsdagen.