Partners

Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda.
http://www.chalmers.se

Linnéuniversitetet är ett av Sveriges nyaste lärosäten och finns i Kalmar och Växjö. Här läser ungefär 31.000 studenter vid 150 utbildningsprogram och 2.000 fristående kurser.
http://www.lnu.se

Göteborg Universitet är Sveriges tredje äldsta universitet och är med omkring 37 000 studenter och 6000 anställda ett av de största universiteten i Norden.
http://www.gu.se

Sedan starten 1827 har KTH utvecklats till ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling.
http://www.kth.se/

Västra Götalandsregionen styrs av förtroendevalda politiker. Som region – till skillnad från ett landsting – har Västra Götalandsregionen ansvar för att främja tillväxt och en hållbar utveckling till exempel inom näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur, utbildning och turism. Det sker i samarbete med kommuner, myndigheter, högskolor, universitet, företag och organisationer i Västra Götaland.
http://www.vgregion.se/

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus bedriver en omfattande bidragsverksamhet inom svensk sjöfart. Syftet är att förbättra säkerheten och öka trivseln ombord, men också att hjälpa till att upprätthålla en hög kvalitet inom forskning och utbildning.
http://www.sjomanshus.se/

På uppdrag av Sveriges regering ansvarar Sjöfartsverket för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss.
http://www.sjofartsverket.se/

Föreningen Svensk Sjöfart är en renodlad branschförening som representerar ett 60-tal svenska rederier med verksamhet över hela världen.
http://www.sweship.se/

 

Associerade medlemmar:

 

SMTF representerar det maritima klustret inom marinteknik, offshore och fritidsbåtsbranschen.
http://smtf.se/

SSPA Sweden är ett oberoende konsultföretag som tillhandahåller tjänster inom fartygsdesign och marina operationer.
http://www.sspa.se/

RISE Viktoria är ett icke vinstdrivande forskningsinstitut med syfte att stötta samhällets utveckling mot hållbar mobilitet.
https://www.ri.se/ 

IVL grundades redan 1966 av staten och näringslivet gemensamt och var Sveriges första miljöforskningsinstitut. Numera drivs företaget i aktiebolagsform och ägs av Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, SIVL.
http://www.ivl.se/

Vill du veta mer?

Åsa Burman

Verksamhetschef
Telefon: +46(0)31-772 26 74
asa.burman [at] lighthouse.nu