Åsa Burman

Verksamhetschef
Telefon: +46(0)31-772 26 74
asa.burman [at] lighthouse.nu
Åsa Burman har femton års erfarenhet av ledning och styrning inom energi- och hamnsektorn . Hon har arbetat fem år som projektchef och VD för GoBiGas , ett unikt projekt för att demonstrera förgasning av skogsavfall i stor skala som ägs av Göteborg Energi.

Åsa är civilingenjör i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola. Före jobbet som projektchef och VD på GoBiGas var Åsa under fem år vice VD i Göteborgs Hamn med ansvar för Energihamnen/ Färjor & Kryssning samt den nautiska avdelningen och hamnsäkerhet. Åsa har arbetat på Lighthouse sedan oktober 2014.