Åsa Burman

Verksamhetschef
Telefon: +46(0)31-772 26 74
asa.burman [at] lighthouse.nu
Åsa Burman har mer än femton års erfarenhet av ledning och styrning inom energi- och hamnsektorn.
Åsa är civilingenjör i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola. Före jobbet som projektchef och VD på GoBiGas var Åsa under fem år vice VD i Göteborgs Hamn med ansvar för Energihamnen/ Färjor & Kryssning samt den nautiska avdelningen och hamnsäkerhet. Åsa har arbetat på Lighthouse sedan oktober 2014.