Projects

SMACS – Small Craft Emergency Response and Survival Training for Arctic Conditions – primära syfte är att utveckla ett tränings- och överlevnadsprogram speciellt inriktat mot behoven hos besättningar på små arktiska fartyg.

ACCSEAS är ett treårigt projekt för att stödja förbättrad maritim tillgång till Nordsjöregionen genom att minimera navigationsrisker. Projektet syftar till att testa och utvärdera e-navigation och att upprätta en standardkurs i e-navigation.

BESST – Breakthrough in European Ship and Shipbuilding Technologies - finansieras av EU. Projektet syftar till att åstadkomma ett genombrott avseende konkurrenskraft, miljövänlighet och säkerhet för europeiskt byggda fartyg.

EffShip-projektet bygger på en vision om en hållbar och framgångsrik maritim transportindustri - en industri som är energieffektiv med minimal miljöpåverkan. Projektet finansierades av Vinnova.

Visionen för GOTRIS (Göta älv River Information Services) är att utveckla en plattform för att lösa olika aktörers behov och demonstrera trafikledning mellan olika transportslag.

Projektet fokuserar på att förstå och utveckla bästa praxis för rederier som vill bli mer energieffektiva.

ITERATE - IT for Error Remediation And Trapping Emergencies (IT för att ta bort fel och fånga kritiska situationer) - projektets syfte är att utveckla och utvärdera en enhetlig modell för förarbeteende (UMD) och förarinteraktion med innovativa tekniker i kritiska situationer.

EU-projektet KnowMe i EU-kommissionens FP7 (sjunde ramprogram) är baserat på Northern Maritime University (NMU). Detta forskningsprojekt handlar om att skapa ett kunskapsnätverk för den maritima industrin för att höja kunskapsnivån om sektorns anställda och förbättra sektorns image och anseende bland viktiga beslutsfattare, på arbetsmarknaden och hos allmänheten.

MONALISA är ett "Motorways of the Sea" projekt med syfte att ge ett konkret bidrag till en effektiv, säker och miljövänlig sjötransport.

Syftet med MONALISA 2.0 är att skaka om och skärpa upp hela transportkedjan genom att göra realtidsinformation tillgänglig för alla berörda och behöriga parter. Detta kallas Sea Traffic Management (STM) och det kommer att förändra den maritima världen.

Sidor