ACCSEAS

ACCSEAS är ett treårigt projekt för att stödja förbättrad maritim tillgång till Nordsjöregionen genom att minimera navigationsrisker. Projektet syftar till att testa och utvärdera e-navigation och att upprätta en standardkurs i e-navigation.

The Project ska:

  • identifiera nyckelområden som skapar trängsel inom sjöfarten och begränsningar i tillgången till hamnar,
  • definiera lösningar genom prototyper och demonstrera en fungerande testbädd för e-navigation för Nordsjöregionen.