BESST

BESST – Breakthrough in European Ship and Shipbuilding Technologies - finansieras av EU. Projektet syftar till att åstadkomma ett genombrott avseende konkurrenskraft, miljövänlighet och säkerhet för europeiskt byggda fartyg.

En holistisk bedömnig av livscykelprestanda på fartygsnivå ska visa på den tekniska utvecklingen på systemnivå, samlat i olika systemgrupper. Resultataten ska integreras i virtuella demonstrationer (fartygskoncept) som visar de tekniska lösningarna samt livscykelprestanda jämfört med nuvarande design.

 

 

Projektpartner från Lighthouse: