Effship

EffShip-projektet bygger på en vision om en hållbar och framgångsrik maritim transportindustri - en industri som är energieffektiv med minimal miljöpåverkan. Projektet finansierades av Vinnova.

Projektet innehåller flera olika forskningsfrågor, som exempelvis:

  • Nuvarande och framtida marina bränslen
  • Rening av avgaser
  • Energieffektivitet och värmeåtervinning
  • Energiomvandlare
  • Systempåverkan vid användning av vind, vågenergi och solenergi Impact when
  • Analys av logistiska system

EffShip-projektet slutfördes i April 2013. Följ länken för att läsa mer om projektresultaten (på engelska): http://www.effship.com/PublicPresentations.htm

 

Projektpartner från Lighthouse: