GOTRIS

Visionen för GOTRIS (Göta älv River Information Services) är att utveckla en plattform för att lösa olika aktörers behov och demonstrera trafikledning mellan olika transportslag.

Projektet finansierades av Vinnova, Trafikverket, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Kristinehamns kommun, Karlstad kommun, Region Värmland och koordinerades av Viktoria Swedish ICT.

 

Projektpartner från Lighthouse: