Implementing Energy Management Systems in shipping

Projektet fokuserar på att förstå och utveckla bästa praxis för rederier som vill bli mer energieffektiva.

Projektet finansierades av Energimyndigheten och drevs under perioden 2010-2013. Från 2013-2015 kommer resultaten att generaliseras genom ett utökat projekt.

Projektpartner från Lighthouse: