ITERATE

ITERATE - IT for Error Remediation And Trapping Emergencies (IT för att ta bort fel och fånga kritiska situationer) - projektets syfte är att utveckla och utvärdera en enhetlig modell för förarbeteende (UMD) och förarinteraktion med innovativa tekniker i kritiska situationer.

ITERATE grundar sig på antagandet att de bakomliggande faktorerna som påverkar människors beteende såsom ålder, kön, kultur etc är likvärdiga mellan olika transportsllg. Detta antagande möjliggör utveckling av en enhetlig modell för förarbeteende, som gäller för alla olika transportslag. Utveckling av modellen kommer att ske inom ITERATE och och modellen kan sedan användas för att förbättra projektering och säkerhetsanalyser av innovativa tekniker och möjliggöra anpassning av de nya teknikerna till förmåga, behov, körsätt och kapacitet för den enskilde föraren. Modellen ska också ge ett användbart verktyg för myndigheterna att bedöma ITS vilket saknas idag. 

Projektpartner från Lighthouse: