KnowMe

EU-projektet KnowMe i EU-kommissionens FP7 (sjunde ramprogram) är baserat på Northern Maritime University (NMU). Detta forskningsprojekt handlar om att skapa ett kunskapsnätverk för den maritima industrin för att höja kunskapsnivån om sektorns anställda och förbättra sektorns image och anseende bland viktiga beslutsfattare, på arbetsmarknaden och hos allmänheten.

 

Projektpartners från Lighthouse: