MONALISA 2.0

Syftet med MONALISA 2.0 är att skaka om och skärpa upp hela transportkedjan genom att göra realtidsinformation tillgänglig för alla berörda och behöriga parter. Detta kallas Sea Traffic Management (STM) och det kommer att förändra den maritima världen.

MONALISA 2.0 är ett europeiskt projekt med 39 partners frän 10 länder. Projektet har en god blandning av privata, offentliga och akademiska aktörer. Projektet är delfinansierat av EU.

Projektpartners från Lighthouse: