MUNIN

MUNIN: obemannade fartyg är ett forskningsprojekt i samverkan, delfinansierat av EU inom det sjunde ramprogrammet. MUNIN syftar till att utveckla och verifiera ett koncept för ett autonomt fartyg, vilket definieras som ett fartyg som i första hand styrs av av automatiserade ombordsystem men kontrolleras från landsidan av  en operatör i ett kontrollrum.

Autonoma och obemmannade fartyg ses som en nyckelfråga för en konkurrenskrfatig och hållbar europeisk sjöfart i framtiden. Forskningsprojektet MUNIN bidrar till att förverkliga visionen om  autonoma och obemannade fartyg genom att utveckla och verifiera ett koncept för det autonoma fartyget. MUNIN-konsortiet består av åtta partners med både vetenskaplig och industriell bakgrund lokaliserade i Tyskland, Norge, Sverige, Island och Irand och finasnieras av EU.

 

Project partner: