S-LÄSS

S-LÄSS – Det svenska nätverket för lättviktskonstruktioner till havs - är ett pågående projekt som stödjer, presenterar och koordinerar aktiviteter för svensk industriell utveckling av lättviktskonstruktioner tilll havs. Nätverket samlar ledande expertis inom nmaritima lättviktskonstruktioner från industri, forskning och utveckling.