SMACS

SMACS – Small Craft Emergency Response and Survival Training for Arctic Conditions – primära syfte är att utveckla ett tränings- och överlevnadsprogram speciellt inriktat mot behoven hos besättningar på små arktiska fartyg.

SMACS är ett internationellt samarbetsprojekt inom ramen för Norra Periferiprogrammet i EU med stöd från EU:s regionala utvecklingsfond. 

 

Projektpartner från Lighthouse: