Lighthouse Traineeprogram

Lighthouse traineeprogram är ett unikt samarbete mellan företag och organisationer inom den maritima sektorn som bidrar till kompetensförsörjning inom den maritima sektorn i Sverige.