Om traineeprogrammet

Lighthouse traineeprogram syftar till att bekanta nyutexaminerade masterstudenter med intresse för den maritima sektorn med olika arbetsuppgifter och företag samt visa möjliga karriärvägar och erbjuda ett strukturerat och sammanhållet traineeprogram.

Programmet ska ge en attraktiv och tydlig karriärväg till arbetslivet och ge mycket god förståelse för de olika aktörernas roll i det maritima klustret samt ge traineen ett brett nätverk inom de olika maritima sektorerna.

Detta är också ett sätt för svenska maritima företag att stärka sina organisationer då många studenter i dagsläget väljer att flytta utomlands efter avslutad utbildning. Genom att erbjuda ett attraktivt traineeprogram är målet att behålla talangfulla individer i Sverige.

Röster om traineeprogrammet

Harry Robertsson, Teknisk direktör, Stena Rederi AB
 

“Vi har startat upp det här programmet för att visa att industrin består av flera olika verksamheter och aktörer och kan erbjuda karriärmöjligheter som vi tror på i framtiden. Vi vill attrahera unga till en internationell industri med stora möjligheter och utmaningar. Dessa ska ses som en möjlighet för nyutexaminerade att skapa kontakter och snabbt bli etablerade i sjöfartssektorn och tidigare erfarenheter från traineeprogram inom sjöfartsindustrin är mycket god.”